Радио Кочани
Кочани

Велигденски попуст на топлински пумпи „Самсунг“ во Електро Вин-Виница…Искористете ја можноста !

401

ЕЛЕКТРОВИН  ДООЕЛ  Виница

ул. Филип Втори бр.68, Виница

e-mail: [email protected]

Контакт: 078 330 282 канцеларија / 070-736-945 Благица

http://www.elektrovin.mk

ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 7.5
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 1.9
COP (номинално греење) W 4.52
ЕЕR (номинално ладење) W 3.95
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

  РЕДОВНА ЦЕНА СО  ДДВ 18%                            

R32

4.440,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%                                ВАЖИ ДО 31.05.2024 4.037,00 EUR

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

2.                                                                     ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080CXYBEK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080CXYBEK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 8.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.63
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.05
COP (номинално греење) W 4.91
EER (номинално ладење) W 3.91
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор Ротирачки
Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 5.192,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)

 

 

 

 

 

3.  ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.65/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.77
COP (номинално греење) W 4.53/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.33
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

5.113,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

4.649,00 EUR

 

 

 

  1. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120CXYBEK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120CXYBEK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.5
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.0
COP (номинално греење) W 4.8
ЕЕR (номинално ладење) W 4.0
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја Компресор 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz

Scroll

Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 5.952,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)

 

 

 

5.                                                               ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE140BXYDEG/EU

MIM-E03EN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

константен до -25

 

14.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2,77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3,14
COP (номинално греење) W 5,05
ЕЕR (номинално ладење) W 4,46
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А+++
Излезна температура на вода (греење) 15-70
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон) R32

                                                                                                РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%       8.716 EUR

 

 

 

 

 

6.                                                              ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.62/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.28
COP (номинално греење) W 4.42/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.27
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

    РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%    

R32

5.644 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

 

5.130,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

7.                                                                       ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBEK/EU

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35                                                                               16.00

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18                                                                            14.00

Влезна номинална моќност (греење) kW                                                                                     3.55

Влезна номинална моќност (ладење) kW                                                                                     3.68

COP (номинално греење) W                                                                                                         4.51

ЕЕR (номинално ладење) W                                                                                                         3.80

Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност                                                       А+++ / А++

Излезна температура на вода (греење)                                                                                       15-75

Излезна температура на вода (ладење)                                                                                       5-25

 

Напојување со струја                                                                                                     1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz

 

Компресор                                                                                                                                 Scroll

 

Разладно средство (фреон)                                                                                                        R290

ЦЕНА СО ДДВ 18%               6.637,00 EUR ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…………………. )

 

 

 

 

 

 

  1. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDGG

 

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 7.5
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.77/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 1.9
COP (номинално греење) W 4.52/
ЕЕR (номинално ладење) W 3.95
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)

 

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

   4.646 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

 

   4.223,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

9.                                                                    ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDGG

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.65/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.77
COP (номинално греење) W 4.53/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.33
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)

 

 

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

 

5.332,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                    ВАЖИ ДО 31.05.2024

4.847,00 EUR

 

 

 

 

10.                                                                 ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDGG

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE140BXYDGG/EU

MIM-E03EN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

константен до -25

 

14.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2,77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3,14
COP (номинално греење) W 5,05
ЕЕR (номинално ладење) W 4,46
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А+++
Излезна температура на вода (греење) 15-70
Излезна температура на вода (ладење) 5-30
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

                             РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%      

R32

 

       9.112 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                     ВАЖИ ДО 31.05.2024

8.732,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

11.                                                                           ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDGG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.62/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.28
COP (номинално греење) W 4.42/
ЕЕР (номинално ладење) W 4.27
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

 

         5.887,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                   ВАЖИ ДО 31.05.2024

5.298,00 EUR

 

 

 

 

 

12.  ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBGK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160CXYBGK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.55
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.68
COP (номинално греење) W 4.51
ЕЕR (номинално ладење) W 3.80
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 4, 380-415 V, 50Hz
Компресор Scroll
Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 6.935,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
  1. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDEG/EU

 

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 7.5
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 1.9
COP (номинално греење) W 4.52
ЕЕR (номинално ладење) W 3.95
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

  РЕДОВНА ЦЕНА СО  ДДВ 18%                            

R32

4.440,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%                                ВАЖИ ДО 31.05.2024 4.037,00 EUR

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

2.                                                                     ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080CXYBEK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080CXYBEK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 8.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.63
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.05
COP (номинално греење) W 4.91
EER (номинално ладење) W 3.91
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор Ротирачки
Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 5.192,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)

 

 

 

 

3.  ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.65/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.77
COP (номинално греење) W 4.53/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.33
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

5.113,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

4.649,00 EUR


 

 

  1. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120CXYBEK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120CXYBEK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.5
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.0
COP (номинално греење) W 4.8
ЕЕR (номинално ладење) W 4.0
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја Компресор 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz

Scroll

Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 5.952,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)

 

 

5.                                                               ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE140BXYDEG/EU

MIM-E03EN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

константен до -25

 

14.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2,77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3,14
COP (номинално греење) W 5,05
ЕЕR (номинално ладење) W 4,46
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А+++
Излезна температура на вода (греење) 15-70
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон) R32

                                                                                                РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%       8.716 EUR

 

 

 

 

6.                                                              ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDEG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160RXYDEG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.62/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.28
COP (номинално греење) W 4.42/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.27
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

    РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%    

R32

5.644 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

 

5.130,00 EUR

 

 

 

 

 

 

7.                                                                       ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBEK/EU

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35                                                                               16.00

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18                                                                            14.00

Влезна номинална моќност (греење) kW                                                                                     3.55

Влезна номинална моќност (ладење) kW                                                                                     3.68

COP (номинално греење) W                                                                                                         4.51

ЕЕR (номинално ладење) W                                                                                                         3.80

Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност                                                       А+++ / А++

Излезна температура на вода (греење)                                                                                       15-75

Излезна температура на вода (ладење)                                                                                       5-25

 

Напојување со струја                                                                                                     1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz

 

Компресор                                                                                                                                 Scroll

 

Разладно средство (фреон)                                                                                                        R290

ЦЕНА СО ДДВ 18%               6.637,00 EUR ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…………………. )

 

 

 

 

 

  1. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDGG

 

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE080RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

8.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 7.5
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.77/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 1.9
COP (номинално греење) W 4.52/
ЕЕR (номинално ладење) W 3.95
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)

 

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

   4.646 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

ВАЖИ ДО 31.05.2024

 

   4.223,00 EUR

 

 

 

 

 

 

9.                                                                    ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDGG

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE120RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

12.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 12.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.65/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.77
COP (номинално греење) W 4.53/
ЕЕR (номинално ладење) W 4.33
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)

 

 

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

 

5.332,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                    ВАЖИ ДО 31.05.2024

4.847,00 EUR

 

 

 

10.                                                                 ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDGG

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE140BXYDGG/EU

MIM-E03EN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

константен до -25

 

14.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 2,77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3,14
COP (номинално греење) W 5,05
ЕЕR (номинално ладење) W 4,46
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А+++
Излезна температура на вода (греење) 15-70
Излезна температура на вода (ладење) 5-30
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

                             РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%      

R32

 

       9.112 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                     ВАЖИ ДО 31.05.2024

8.732,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

11.                                                                           ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDGG/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160RXYDGG/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.62/
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.28
COP (номинално греење) W 4.42/
ЕЕР (номинално ладење) W 4.27
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz
Компресор BLDC двојно – ротирачки
Разладно средство (фреон)  

 

РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18%

R32

 

         5.887,00 EUR

ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%

                                                   ВАЖИ ДО 31.05.2024

5.298,00 EUR

 

 

 

 

12.  ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBGK/EU

 

Надворешна единица

Комплет за управување

AE160CXYBGK/EU

MIM-E03CN

 

Номинален капацитет (греење) kW A7/W35

 

16.0

Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.0
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.55
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.68
COP (номинално греење) W 4.51
ЕЕR (номинално ладење) W 3.80
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 3Ф, 4, 380-415 V, 50Hz
Компресор Scroll
Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 6.935,00 EUR
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)

 

 

Може ќе ви се допадне

Интернет страницата користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Со прифаќање се согласувате со политиката на приватност колачиња. Прифаќам Повеќе