Понуда за продажба на огревно дрво

14 Фев 2018
1059 пати

Бојана Транс дооел Пехчево има концесирано приватна шума со површина од 712 хектари, за

која има изготвено посебна планска документацијаод МЗШВ и истата е одобрена за експлаоатација. Со експлоатација е започнато во 2014 година и до сега екплоатирани се 30000 м3 техничко и огревно дрво.
За 2018 година имаме слободна количина од 6 000 м3 дрвна маса.
Затоа Ви понудуваме огревно дрво од бука по цена 2800,00 денари за 1 метар просторен и огревно дрво од даб по цена од 2900,00 денари за 1 метар просторен . Цената е со вклучен превоз и истоварено кај крјниот купувач.
Доколку ја прифатите нашата понуда, ќе склучиме договор за купопродажба, гарантиран од наша страна за условите наведени во истиот. (После 28. февруари 2018 г. цената на огревното дрво ќе биде повисока)
Начин на плаќање
Ви нудиме плаќање на 6 месечни рати за количината која што Ви е потребна и тоа:
Прва рата – од 01,03,2018 до 15,03,2018 год.
Втора рата – од 01,04,2018 до 15,04,2018 год.
Трета рата – од 01,05,2018 до 15,05,2018 год.
Четврта рата – од 01,06,2018 до 15,06,2018 год.
Петта рата – од 01,07,2018 до 15,07,2018 год.
Шеста рата – од 01,08,2018 до 15,08,2018 год.
Испорака
Со испорака на огревното дрво, ќе се започне од 15,03,2018 год. и се планира целокупната количина да се испорача најкасно до 30,08,2018 год.
Количините ги гарантираме со испорака со договорена месечна динамика, од причини што поседуваме сопствена шума,сопствен возен парк и сопствена механизација за работа во шума и експлоатација.
Понудата важи до 28,02,2018 година.
Доколку сте заинтересирани за нашата понуда, може да оствариме средба на која од наша страна ќе Ви биде презентиран квалитетот на огревното дрво кое Ви го нудиме.
За сите подетални информации може да остварите контакт со лицата
- Александар Ѓорѓиевски тел.075 443 035
- Душко Митев 075 497 988

Со почит,
Александар Ѓорѓиевски
Бојана Транс Дооел Пехчево

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.