ЈОУ Библиотека ,Искра и подрачната библиотека во нас.Оризари секоја година на 23 април го одбележува