Поради дефект на главниот цевковод од Грдовски Орман до Фабриката за вода, денеска е можен прекин

Општина Виница преку проектот Набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад во источен и

Слушател на Радио Кочани од населбата Оризари, кој бара да остане анонимен, вели дека во местото

Согласно Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса: фирмарина и користење јавна површина

Ве известуваме дека заради ажурирање на базата на податоци на КЈП Водовод Кочани во рамките на

Се известуваат корисниците правни лица дека заради ажурирање на базата на податоци на КЈП Водовод

Сe известуваат и замолуват корисниците на комуналните услуги да заштитата на водомерот која била

Во соработка со компанијата Пакомак поставени се контејнери за собирање стакло. Контејнерите се

Механизацијата на градежната фирма „Бетон“ се врати на локалниот пат Оризари – Добра Вода.

Кочанчани од улиците Ѓорѓија Пулевски, Солунска (дел) и Енгелсова (дел), по елктронски пат му се обратија на

Страница 1 од 6