Дали знаете дека идеален брак е оној меѓу пеачките и фудбалерите ? Дали знаете зошто ? Затоа што нивното IQ им е исто и е на рамниште на собна температура.