Сезоната за планински туризам во моментот е во топ-фаза. Дел поради убавиот снег

Предлог Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици

Започна изградбата на производен објект на австриската фирма „Текспорт“,

Почна изградбата на ТИРЗ „Виница“ која се простира на површина од 21 хектар во м.в. „Поповоец“

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.