Се реконструираше најфрекфентната улица во селото Јакимово во должина од 850 метри. Во овој опфат,

Во тек е изградбата на улица во село Лаки во должина од 600 метри со што се поврзува горно маало со долно

Нова бензинска на ЛУКОИЛ во Кочани, на источната страна од градот

Улицата Васил Главинов во Белското Маало во Кочани се подготвува за асфалтирање. Изграден е потпорен ѕид во должина од трисетина метри, поставена е фекална

Асфалтирана е улицата Тоде Паунов во Долни Подлог. За асфалтирање се подготвува и улицата

Првото од 5-те детски игралишта со реквизити за најмладите и клупи е заврешено во Населба Градец.

На 20 (денеска) и 21 март 2020 г. (петок и сабота), во периодот од 9 до 15 ч., повторно ќе биде затворена

На 14, 15 и 16 март 2020 г. (сабота, недела и понеделник), во периодот од 9 до 15 ч. ќе биде затворена за

Во завршна фаза е вградувањето на бехатон плочките со кои се заменува оштетениот асфалтен слој на

Во тек се градежните активности на две улици во зоната Лесна индустрија во Кочани.

Страница 1 од 15