На 25 февруари – 53. седница на Советот на Општина Кочани...

23 Фев 2021
98 пати

В четврток, на 25 февруари 2021 година, со почеток во 10 ч. во салата на Мултикултурниот центар во Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 53. редовна седница. Членовите на Советот ќе работат по следниот предлог-дневен ред:

  1. Информации за санитарно-хигиенската состојба на предучилишните установи во општина Кочани и безбедноста на храна и за санитарно-хигиенските состојби на основните и на средните училишта во општина Кочани      
  2. Извештаи за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2020/21 година
  3. Годишна информација за состојби и услови во кои се одвиваше работата на ОВР – Кочани во 2020 година
  4. Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина Кочани (наркоманија, алкохолизам)
  5. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз и Сојуз на училишни спортови во 2020 година
  6. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2020 година и Програма за работа за 2021 година
  7. Предлог-стратегија за за развој на спортот на општина Кочани (2021 – 2025)...
Оценете ја оваа вест
(0 гласови)