Утре во Колор – Здружението на пензионерите ќе одржи Собрание

14 Мар 2019
101 пати

Здружениео на пензионери на Кочани уре, петок, 16 март, ќе го одржи своео годишно собрабние на кое ке бида

рзгледан статутот на ЗП Кочани и неговоо надополнување, како и разгледување и усвојување на Завршнаа смека на здружениео за периодот 1 јануари - 31 декември 2018 година. Собранието во стариот сосав, својата редовна седница ке ја одржи во просториие на Пензионерскио клуб Колор со почеок во 10 часот.
По овечената седница во 11 часо и 30 минуи во истата просторија, Собраниео на ЗП Кочани ќе ја одржи и консултативната седница со новио состав. Се очкеува на оваа седница да биде усвоена програмаа за работа и финансовата програма за 2019 година, како и да бидат избрани останатите органи и тела на пензионерската организација на Кочани.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.