Реконструкцијата на тротоарот на улицата „ВМРО“ во Кочани, на потегот од Шопингот до мостот кај „Турист“ е речиси завршена. Поставени

Општина Кочани објави оглас на Електронскиот систем за јавни набавки за доделување договор за јавна набавка за предметот:

Започна реконструкцијата на 210 метри од тротоарот на улицата „ВМРО“ во Кочани од мостот кај шопинг-центарот до Мултикултурниот центар. Оштината финансиски ја покрива оваа активност

Градоначалникот на Општина Кочани донесе Одлука за организирање јавна презентација и јавна анкета по Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план

Асфалтиран е потоегот од улицата „Теодосија Паунов“ од кружниот тек до автобуската станица, што треба да ја анулира нервозата кај граѓаните, предизвикана од предолгото изведување на атмосферската канализација

Градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски ги потпиша договорите со избраниот изведувач на проектот за асфалтирање на

Денеска во 11 ч. во салата за состаноци во Општина Кочани ќе биде потпишан договорот со изведувачот на проектот за асфалтирање на

Општина Кочани објави оглас на Електронскиот систем за јавни набавки за доделување договор

Кочани ќе добие нов Генерален урбанистички план. Со него се предвидуваат површини за изградба на нова железничка станица, спортска сала,

Вкупно 144 легла, односно по 22 двокреветни соби и по еден апартман на секој спрат се предвидени за Домот за стари

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.