Проширен состав на Комисијата за урбанизам при Општина Кочани ги анализираше можните локации

Градоначалникот на Општина Кочани распиша јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички

- Со последната објава за продажба на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, Општина Кочани

Асфалтирањето на улицата Македонска и поставувањето на неколку потпорни ѕидови

Започна асфалтирањетто на кракот два од улицата Гоце Делчев во кочанската населба

„Претходната седмица во Кочани беа уништени повеќе клупи и канти за отпад поставени

Заради подобрување на процесот на реализацијата и заради прифаќање на барањата

Благодарение на сончевото време продолжува асфалтирањето на улиците со заемот од Светска банка. - Денеска се асфалтира

Асфалтирана е улицата Димитрија Лазарев, една од десетте чие уредување се изведува со заемот од Светска банка.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.