Стручни лица од Секторот за урбанизам во Општина Кочани и од Источниот плански регион ги

Со средства од Буџетот на Општина Кочани се подготвуваат за асфалтирање десетина улици

Општина Кочани oрганизира јавна презентација по Урбанистички план за село Прибачево, КО Прибачево, Општина Кочани предлог-план,

ОПШТИНА КОЧАНИ организира ЈАВНА АНКЕТА по Урбанистичкиот план за селото Прибачево, КО Прибачево Општина Кочани,

Градежната оператива работи на поставување асфалт на левиот крак на улицата

Денеска во 11 ч. на улицата Февруарски поход во населбата Бејрут во Кочани ќе

Општина Виница до Министерството за транспорт и врски достави три локации како предлог

Проширен состав на Комисијата за урбанизам при Општина Кочани ги анализираше можните локации

Градоначалникот на Општина Кочани распиша јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички

- Со последната објава за продажба на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, Општина Кочани

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.