„Цементарница УСЈЕ“ ја купи „ИД Компани“од Кочани...

19 Ное 2020
552 пати

„Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје стекнa 100% удел во трговското друштво „ИД Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, кое има едно зависно друштво во негова целосна сопственост –„Опалит“ ДООЕЛ од с. Чешиново, соопшти компанијата преку Македонската берза..

Со ова „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје обезбеди алтернативен и долгорочен извор за снабдување со еден од инпутите во своето производство- позолани кои ги експлоатира 

„ОПАЛИТ ЧЕШИНОВО“  Купопродажната цена во бруто износ  е 350 000 евра...

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)